Nincs aktuális esemény.
Fejlesztési projektek listája PDF Nyomtatás E-mail

Az alábbiakban olvasható a Széchenyi István Egyetem fejlesztési projektjeinek rövid ismertetője. Részletes információkért kattintson a projekt címére!Jármű- és közlekedésiparhoz kapcsolódó multidiszciplináris műszaki képzési és kutatási infrastruktúrafejlesztés a Széchenyi István Egyetem központi kampuszán
TIOP-1.3.1-07/1-2F-2008-0003

A megújuló Széchenyi István Egyetem eddigi legnagyobb vállalkozása az az infrasturktúrafejlesztési beruházás, amelynek keretében két új épülettel gazdagodik a győri kampusz, milliárdos nagyságrendű eszközfejlesztés valósul meg a laborokban, s kapcsolódó beruházásként megújul az intézmény hallgatói és oktatói kulturális centruma.

A projekt honlapján az észak-dunántúli régió egészének gazdasági, szellemi és társadalmi életére jelentős hatást gyakorló fejlesztés előrehaladását követhetik nyomon az érdeklődők.Egyetemi Tudásmenedzsment Központ létrehozása, valamint a regionális szintű tudáshasznosulást és tudástranszfert segítő szervezeti fejlesztések a Széchenyi István Egyetemen
TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0005

A projekttevékenység központi elemeként új szervezeti egység kezdte meg működését a Széchenyi István Egyetemen. A Tudásmenedzsment Központ feladata az egyetem tudásvagyonának új módon történő hasznosítása, olyan új szolgáltatások bevezetésével, amelyek mind a belső, intézményi, mind a külső, partneri igényeket a legmagasabb színvonalon elégítik ki.

Ez a program a SZE-Győr megújulásának szíve, motorja, amely egészen új távlatokat nyithat az intézmény előtt, egyben nagyszerű lehetőséget hordoz magában mindazok számára, akik jól tudnak gazdálkodni tehetségükkel, szellemi kincseikkel.„SZErvice21”  -  21. századi felsőoktatási intézménnyé válás hallgatói –öregdiák kultúra és vezetői menedzsment szolgáltatás fejlesztéssel  a Széchenyi István Egyetemen
TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0006

A Széchenyi István Egyetem új szervezeti kultúra megalapozását, az intézmény minden eddiginél hatékonyabb, átláthatóbb és gazdaságosabb üzemeltetését tűzte ki célul. Ennek érdekében, jelen projekt keretében olyan szolgáltatások elindítása, illetve továbbfejlesztése valósul meg, amelyek a SZE-Győr valamennyi polgára, a menedzsment, az oktatók, a hallgatók, sőt, még az egykori hallgatók számára is érezhető változásokat hoznak a mindennapos közös ügyek intézésében.

A korszerű információs rendszerek alkalmazásával, valamint a gazdasági igényekhez igazított, ugyanakkor emberközpontú szolgáltatások bevezetése révén a SZE-Győr nagy lépést tehet előre a nyitott, szolgáltató egyetemmé válás útján.


Szimuláció és optimalizáció – Célzott numerikus matematikai alapkutatás komplex fizikai folyamatokra és termelési rendszerekre a Széchenyi István Egyetemen nemzetközi kutatói team kialakításával
TÁMOP-4.2.2-08/1-2008-0021

A Széchenyi István Egyetem jelen projektjének célja olyan alapkutatások végzése a szimuláció és optimalizáció innovációt célzó területein, amelyek a jelenleg rendelkezésre álló módszerekkel és eszközökkel nem megoldható problémákra adnak nemzetközi szintű válaszokat.

Ennek érdekében felállításra kerül egy kutatói csoport, amelyben neves külföldi szakemberek és a Széchenyi István Egyetem munkatársai tevékenykednek közösen. A publikált eredmények bekerülnek a felsőoktatási képzés anyagába, valamint hasznosításra kerülnek a későbbi alkalmazott kutatások és ipari gyártásfejlesztések során.


SZiENCE4YOU – Tudás- és tudomány disszemináió a Széchenyi István Egyetemen
TÁMOP-4.2.3-08/1-2008-0011

A Széchenyi István Egyetem tudománynépszerűsítő projektjének célja az intézmény kutatás-fejlesztési (K+F) és innovációs eredményeinek megismertetése a hazai és nemzetközi közvélemény, ezen belül kiemelten a gazdasági szektor és a továbbtanulás előtt álló fiatalok minél szélesebb körével.

A projekt megvalósítása hozzájárul ahhoz, hogy erősödjön az intézmény műszaki, társadalom- és egészségtudományi területeken elért sikereinek elismertsége, fokozódjon a társadalom, ezen belül kiemelten a helyi közösségek érdeklődése a különböző tudományterületek iránt, valamint hasznosuljanak az elért tudományos eredmények.